A Társaság célja, hogy tevékenysége – kommunikációs szolgáltatások, azon belül kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, gyártás, médiatervezés és vásárlás – során az információbiztonsági rendszer keretében történő védelmi tevékenységek révén megvédje az információk és információkezelő eszközök bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását és nyomon követhetőségét.

A Társaság a céljai elérése érdekében az alábbi kiemelt feladatokat tűzte ki:

  • A védelemi rendszerünket folyamatosan fejlesztjük és átvizsgáltatjuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az illetéktelen behatolást, illetéktelen hozzáférését, a szándékos vagy véletlen hibázást, károkozást.
  • Szabályokat dolgozunk ki az esetlegesen bekövetkező események kezelésére, a védendő rendszerek sajátosságainak figyelembevételével, szem előtt tartva az üzletmenet folytonosságának követelményeit.
  • Eszközeink, infrastruktúránk fizika biztonsági védelmét korszerű technikai eszközökkel és felkészült szakemberekkel biztosítjuk.
  • Kockázatértékelésen alapuló rendszert működtetünk, melynek elsődleges célja a lehetséges veszélyforrások és fenyegetettségek feltárása, értékelése és a szükséges ellenintézkedések megtétele.
  • A biztonság fokozása érdekében korszerű informatikai megoldásokat alkalmazunk, információbiztonsági szakértők bevonásával.
  • Elsődlegesnek tekintjük a vonatkozó jogszabályok, rendeletek, adatvédelmi törvények megismerését, betartását, valamint betartatását.
  • Munkatársainkat folyamatosan oktatjuk és ösztönözzük őket annak érdekében, hogy az előírások betartásával állandóan kielégíthessék a partnereink és saját cégük elvárt, biztonsági igényeit.
  • Rendszeres ellenőrzésekkel, folyamatos vezető jelenléttel biztosítjuk, hogy a kitűzött biztonságpolitikai céljaink megvalósuljanak, a vonatkozó eljárásokat az érintettek maradéktalanul betartsák.

A Társaság e célok eléréséhez MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonsági irányítási rendszert kíván bevezetni, melynek fejlesztéséért és bevezetéséért a Társaság vezetősége elkötelezett.

 

Budapest, 2018. június 20.

Járdán Áron
ügyvezető
INTEGRASCO Kft.