Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

A támogatásra jelenleg 20 és 250 fő közti foglalkoztatotti létszámú vállalatok pályázhatnak 50 millió és egymilliárd forint közötti összegre, vissza nem térítendő támogatásként. Támogatási igényt nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozások. Támogatás igényelhető az alábbi kiadásokra:

 • a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;
 • meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;
 • termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;
 • információs technológia-fejlesztés;
 • új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
 • immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése.

Vállalkozásfejlesztési hitelprogram

 • Ingatlan beruházáshoz, vásárláshoz (ingatlan vásárlás csak akkor finanszírozható, ha ahhoz fejlesztési célú beruházás is kapcsolódik 10 %-ban)
 • Tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez
 • Infrastrukturális és informatikai beruházások
 • Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszközök (maximum a teljes hitelösszeg 10 %-áig)

Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország  területén fiókteleppel rendelkező nem agrár besorolású mikro-, kis- és középvállalkozás. Induló vállalkozás is finanszírozható.

Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram

A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, azaz vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai, valamint társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

Kölcsön összege:

 • vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft;
 • társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások támogatása esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Új munkahelyek létrehozását eredményező munkahelyteremtő beruházások támogatása

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt, amely rendelkezik minimum egy lezárt üzleti évvel. A pályázó az elnyert támogatás 50%-ára vonatkozó előleget is igényelhet!

Beruházás lehet: ingatlan vásárlás; új épület, épületrész építése; meglévő ingatlan felújítása-, bővítése; új gép-, eszköz, műszaki berendezés, felszerelés, gyártóeszköz vásárlás; immateriális javak finanszírozás; bérleti díjakra és lízing díjakra is fordíthatják.